Header image
Header image
Header image
Header image

FIXI app wil overlast zwerfafval oplossen

FIXI is een app waarmee bewoners meldingen over hun buurt kunnen doen.

Uit onderzoek van RTL Buurtfacts blijkt dat Nederlanders vooral klagen over zwerfafval. ICT-bedrijf Decos ontwikkelde hiervoor de app Fixi. Met de app kunnen inwoners schade aan de openbare ruimte melden. Vervolgens kan de gemeente komt het probleem vervolgens zo snel mogelijk verhelpen.

Inwoners kunnen met de app vanaf elke locatie en naar iedere gemeente een melding doen over afval, wegenbouw, onkruid, verlichting en andere zaken. Nadat een melding gedaan is, kan de gebruiker de status van hun melding volgen. Zodra een gemeente de klacht heeft verholpen, krijgt de gebruiker feedback. De inwoner blijft dus op de hoogte.

Schone leefomgeving
“Met Fixi zorgen we ervoor dat er een verbinding wordt gelegd tussen inwoner, de buurt en de gemeente,” licht directeur Paul Veger van Decos toe. “Het is zo een goed voorbeeld van burgerparticipatie door middel van een slimme toepassing. De gemeente laat zien dat ze betrokken zijn bij de problemen van de burgers, en de burgers kunnen de gemeente helpen met het creëren van een schone en veilige leefomgeving en het efficiënt omgaan en inzetten van de instanties.”

Over het onderzoek
Voor het onderzoek vroeg RTL Buurtfacts aan alle Nederlandse gemeenten alle meldingen over de openbare ruimte in 2015, zonder namen en adressen van de melders, op. Bijna alle gemeenten gaven gehoor aan het verzoek. In totaal werden zo’n 1,4 miljoen klachten verzameld uit 217 gemeenten ingedeeld in twaalf categorieën voor meest voorkomende klachten. Bij zo’n 900.000 meldingen is ook de meld- en afhandeldatum bekend, waardoor ook achterhaald kon worden hoelang het duurt eer een klacht werd afgehandeld.

Over Duurzaam Inkopen

Minimale milieuschade, eerlijke handel, goede arbeidsomstandigheden en het creëren van plaatsen op de arbeidsmarkt. Inkopers hebben invloed op de duurzaamheid van producten die zij inkopen en op de keten.

Ook de overheid wil duurzaam inkopen.

Lees hier meer over het programma Duurzaam Inkopen van de overheid.