Header image
Header image
Header image
Header image

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

De producten die op deze site worden getoond voldoen volgens de deelnemende bedrijven aan de criteria van het Programma Duurzaam Inkopen van het Ministerie van van Infrastructuur en Milieu.
Office World noch Sustainable Office dragen verantwoordelijkheid voor producten die niet voldoen aan de criteria van agentschap.nl.

Over Duurzaam Inkopen

Minimale milieuschade, eerlijke handel, goede arbeidsomstandigheden en het creƫren van plaatsen op de arbeidsmarkt. Inkopers hebben invloed op de duurzaamheid van producten die zij inkopen en op de keten.

Ook de overheid wil duurzaam inkopen.

Lees hier meer over het programma Duurzaam Inkopen van de overheid.